Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Πρακτικά 5ης Λαϊκής Συνέλευσης Πλατείας Πάρκου στη Λαμία. (4- 6-2011).

5η Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Πάρκου στη Λαμία. (4- 6-2011)

Η συνέλευση αποφάσισε το πρόγραμμα εκδηλώσεων που προτάθηκε και μέσα αυτά είναι και η ενημέρωση του τρόπου λειτουργίας.

  • Δομή

Η δομή έχει την παρούσα μορφή έτσι ώστε να διασφαλίζει την ουσιαστική και μη χειραγωγούμενη λήψη αποφάσεων των αγανακτισμένων πολιτών από τους ίδιους για τους ίδιους.
Στην συνέλευση μας εφαρμόζουμε την άμεση δημοκρατία και οι αποφάσεις παίρνονται πλειοψηφικά απ' τους παρευρισκομένους. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις τους ως άτομο, αρκεί να μην αναφέρεται ως εκπρόσωπος κόμματος , συνδικάτου ή φορέα. Παρακαλούμε αυτό να γίνεται σεβαστό.


Για να υπάρχει μια στοιχειώδης αυτοοργάνωση έχουν εγκριθεί και λειτουργούν τέσσερις(4) ομάδες εργασίες προς το παρόν, ανοιχτές σε όλους και περιορισμένης διάρκειας ώστε να εναλλάσσονται τα πρόσωπα.
Οι προτάσεις των ομάδων εγκρίνονται πάντα απ' την λαϊκή συνέλευση , πριν υλοποιηθούν.
Οι ομάδες τέσσερις(4) είναι οι εξής:

1) Ομάδα υλικού: η οποία εξασφαλίζει κάποια υλικά όπως μέσα τεχνολογίας, οπτικοακουστικό υλικό ,κλπ για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

2) Καλλιτεχνική ομάδα: Οργανώνει και φροντίζει τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

3) Νομική ομάδα (Ομάδα νομικής υποστήριξης): Για την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την αυτοπροστασία του κινήματος.

4) Ομάδα συντονισμού: Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της συνέλευσης και τον συντονισμό των υπολοίπων ομάδων.

Όλες οι ομάδες οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να αλληλοενημερώνονται. Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους να δηλώνουν συμμετοχή.