Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Πρακτικά 10ης Λαϊκής Συνέλευσης Πλατείας Πάρκου στη Λαμία. (13- 6-2011).

Πρακτικά 10ης Λαϊκής Συνέλευσης Πλατείας Πάρκου στη Λαμία. (13- 6-2011)


Κατά την διεξαγωγή της Συνέλευσης και για τον λόγο μικρής συμμετοχής, έγινε μια απλή συζήτηση και τέθηκαν μερικές νέες προτάσεις για συζήτηση και ψήφιση στην Συνέλευση της Τρίτης 14-6-2011.

  •       Προτάσεις που μεταφέρθηκαν για συζήτηση και ψήφιση στις επόμενες Λαϊκές Συνελεύσεις.


1)  Σύσταση ομάδας αντιπληροφόρησης. Η πρόταση μετατέθηκε προς ψήφιση για την Συνέλευση της Τρίτης 14-06-2011.

2)  Πρόταση για να γίνει ανακοίνωση για την κινητοποίηση της Τετάρτης (κατάληψη της Περιφέρειας), με αυτοκίνητο που θα διαθέτει  μεγάφωνο (ντουντούκα).Η πρόταση μετατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση για την Συνέλευση της Δευτέρας 13-06-2011.

3)  Πρόταση για συζήτηση από την Πέμπτη 16-6-2011, να γίνει συγκέντρωση προτάσεων για τους άμεσους στόχους του κινήματός μας.

4)  Πρόταση για κοινή πορεία και συνεργασία με πρωτοβάθμια σωματεία και φορείς.

5)  Πρόταση για το αν θα πρέπει να καλέσουμε ειδικούς (οικονομολόγους π.χ) ώστε να μας μιλήσει για θέματα οικονομίας που αφορούν την χώρα μας και την σημερινή μας κατάσταση.