Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

2η Θεματική συζήτηση Πλατείας Πάρκου στη Λαμία (23-6-2011)

Την Πέμπτη, είχαμε τη δεύτερη θεματική συζήτηση, με αντικείμενο «Οικονομία».
Αν και με δεδομένες αντίξοες συνθήκες χώρου και χρόνου, λόγω της εκδήλωσης οργανωμένου πολιτικού φορέα που προηγήθηκε στην πλατεία, υπήρξε συμμετοχή. Και παρά τη δυσκολία του θέματος που απαιτεί παρουσία ειδικών και κάποια επίμονη τουλάχιστον παρακολούθηση των της οικονομίας από το μέσο πολίτη, αναπτύχθηκαν απόψεις και δόθηκαν στο μέτρο του δυνατού απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.