Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Πρακτικά 4ης Λαϊκής Συνέλευσης Πλατείας Πάρκου στη Λαμία. (3- 6-2011).

4η Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Πάρκου στη Λαμία. (3- 6-2011)

  • Προτάσεις που τέθηκαν

1) Προϋπόθεση για να γίνει κάποιος συντονιστής, να παρευρισκόταν στην προηγούμενη συνέλευση ώστε να γνωρίζει τι ειπώθηκε την προηγούμενη.

2) Οι ομάδες εργασίας να είναι ανοικτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους και τα μέλη της να βρίσκονται εθελοντικά σε κάθε ομάδα. Κάθε μέλος θα είναι αιρετό και θα αλλάζει κάθε εβδομάδα ή δέκα (10) ημέρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας. Σε περίπτωση που οι εθελοντές θα είναι περισσότεροι από εκείνους που η κάθε ομάδα χρειάζεται η εκλογή να γίνεται με κλήρωση. Η κάθε ομάδα να δέχεται ιδέες για τον τρόπο δράσης από την συνέλευση, να τις εμπλουτίζει με δικές της που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές της συνέλευσης και να περνά τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο της δράσης από ψηφοφορία.

3) Για τον τρόπο διεξαγωγής της συνέλευσης, πρώτα να γίνονται πρώτα οι προτάσεις, ακολούθως οι τοποθετήσεις σε κάθε πρόταση ξεχωριστά , ώσπου να γίνουν σαφείς οι απόψεις των ομιλητών και ύστερα να προχωράμε στην ψηφοφορία των προτάσεων που προλάβαμε να αναλύσουμε.

  • Προτάσεις που τέθηκαν προς συζήτηση και ψηφίστηκαν θετικά.

1) Διάλογος - συζήτηση για  δράσεις στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής Εκδήλωσης των Αγανακτισμένων.
2) Διάλογος - συζήτηση για το αν θα πρέπει να πρέπει να προγραμματοποιήσουμε κάποια ενδεχόμενη πορεία άμεσα.
3) Διάλογος - συζήτηση για το το περιεχόμενο των συζητήσεων, δηλαδή γενικές και θεματικές.
4) Διάλογος - συζήτηση για τον τρόπο ενημέρωσης και κάλεσμα μέσω του Facebook και του Internet γενικότερα.
5) Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων από τους φοιτητές.
6) Η ομάδα υλικού να αναλαμβάνει την ευθύνη ως προς το περιεχόμενο των συνθημάτων που αναγράφονται σε πλακάτ , πανό, φυλλάδια , κλπ.
7) Να γίνει διάλογος - συζήτηση για την καλύτερη οργάνωση των ομάδων και των δράσεων τους.