Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

1η Θεματική συζήτηση Πλατείας Πάρκου στη Λαμία (21-6-2011)

Πρώτη θεματική συζήτηση σήμερα, με αντικείμενο «Άμεση δημοκρατία».
Μίλησαν αρκετοί, ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, εκφράστηκαν διάφορες απόψεις για το πως μπορούμε να φτάσουμε από το τωρινό καθεστώς στην άμεση δημοκρατία, τέθηκαν προβληματισμοί πάνω σ’ αυτό και δόθηκαν παραδείγματα κοινωνικών δράσεων και στάσεων ως βήματα προς αυτή.
(Δεν έλειψε βέβαια και η ιστορικά καθιερωμένη στα ελεύθερα βήματα τοποθέτηση επιπέδου «κατηχητικό του Αη Περισσού»! Εννοείται ότι δεν κινήθηκε εντός της θεματικής, έχοντας μάλιστα κι ένα τόνο ενοχικής υπεράσπισης του …μαχόμενου κοινοβουλευτισμού, αλλά είναι κατανοητή η αγωνία των κοινο-βολεμένων μπροστά στην έκρηξη των πλατειών…)