Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Πρακτικά 25ης Λαϊκής Συνέλευσης Πλατείας Πάρκου στη Λαμία (3-7-2011)

Πρόταση (1):
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ:
1)        ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Σε τοπικό επίπεδο να δικτυωθούμε τοπικά με:
α) τα πρωτοβάθμια σωματεία
β) τους χώρους εργασίας
γ) Τις συνοικίες και τις γειτονιές
δ) Τα σχολεία και τις σχολές ΤΕΙ και ΑΕΙ της περιοχής.
Αναλυτικότερα:
α. Όσον αφορά στα πρωτοβάθμια σωματεία προτείνω:
Να υπάρχει καθημερινή ηλεκτρονική ή έντυπη πληροφόρηση για τις δράσεις και τα αποφάσεις. Η πληροφόρηση να είναι αμφίδρομη ώστε  να ενημερώνονται τα σωματεία για τις δικές μας κι εμείς για τις δικές τους δραστηριότητες.
β. Χώροι Εργασίας:
Να στοχεύσουμε να δημιουργηθεί ομάδα αγανακτισμένων σε κάθε χώρο εργασίας.
γ. Συνοικίες και γειτονιές:
Να μεταφέρουμε προγραμματισμένα κι οργανωμένα ορισμένες φορές τη Λαϊκή Συνέλευση σε συνοικίες, γειτονιές, οικισμούς ή κωμοπόλεις της περιοχής μας. Σκοπός μας να δοθεί η δυνατότητα να ακουστούν οι απόψεις μας σε πολίτες που δεν μας συνάντησαν στο κέντρο της Λαμίας και να πάρουν μέρος στη διαδικασία της συνέλευσης. Είναι σημαντικό να νιώσει και να βιώσει ο πολίτης ότι στη λαϊκή συνέλευση έχει λόγο, αντίλογο, δικαίωμα πρότασης και συμμετοχή στις αποφάσεις.
δ. Σχολεία και Πανεπιστήμια:
Κατά τη γνώμη μου οι νέοι είναι και θα παραμείνουν η κινητήρια δύναμη του κινήματος των Αγανακτισμένων.
Να στοχεύσουμε στη δημιουργία ομάδων Αγανακτισμένων Μαθητών και Αγανακτισμένων Φοιτητών.
Οι νέοι χωρίς να αποκοπούν από το υπόλοιπο κίνημα  να έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν μέσα από τις δικές τους λαϊκές συνελεύσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις ως αυτόνομες ομάδες.
Το αποτέλεσμα θα είναι να μπορούν  έτσι οι νέοι να υλοποιήσουν ιδέες και σκέψεις της δικής τους γενιάς που πιθανόν σήμερα σκοντάφτουν στα βιώματα και τις αντιλήψεις των μεγαλύτερων.
      2)      ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Η προτεινόμενη δικτύωση στους προηγούμενους πέντε (5) τομείς έχει ως στόχο να δρούμε συλλογικά και ενωτικά με όλους εκείνους που συμφωνούν μαζί μας. Έτσι το κίνημα ενώνει, μαζικοποιείται και μεγιστοποιεί  την πίεση που ασκούμε σε κάθε κατεύθυνση.
Οι Αγανακτισμένοι της Λαμίας να κάνουν πρόταση σε όλους τους αγανακτισμένους της Ελλάδας για κήρυξη πανελλαδικής πολιτικής απεργίας με στόχο την πτώση της επικίνδυνης κυβέρνησης Παπανδρέου.
Η πολιτική αυτή απεργία μπορεί να συζητηθεί σε δύο βάσεις: ή ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας ή σε συγκέντρωση όλων στην πρωτεύουσα σε ανοιχτό χώρο σε περιοχή που θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση από πολλές κατευθύνσεις.
Στην πρότασή μας να συζητηθεί και η ιδέα της συμμετοχής με οχήματα κάθε τύπου.
Η ημερομηνία να οριστεί αφού πρώτα γίνουν όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες και η καλύτερη δυνατή οργάνωση.

Συμπλήρωση: Απεργία διαρκείας και αποκλεισμός της Περιφέρειας μέχρι να πέσει η Κυβέρνηση.

Πρόταση (2):
Να πραγματοποιηθεί καθιστική διαμαρτυρία έξω από τα βουλευτικά γραφεία  για κάποιες ώρες (επιλέγουμε ένα γραφείο κάθε φορά), η οποία θα έχει καθαρά ειρηνικό χαρακτήρα και να καλέσουμε μαζί μας τοπικούς φορείς και σωματεία.

Πρόταση (3):
Να πραγματοποιηθεί καθιστική διαμαρτυρία έξω από τα βουλευτικά γραφεία  για κάποιες ώρες. Οι Αγανακτισμένοι να έχουν κλειστό το στόμα με σελοτέιπ και να κρατούν πανό με τους μισθούς των Βουλευτών.

Όλες οι προτάσεις μετατέθηκαν για διεξοδικότερη συζήτηση και ψήφιση στην επόμενη λαϊκή συνέλευση.